بیمه مسافرتی

انواع پوشش‌های بیمه مسافرتی:

  • پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
  • پرداخت هزینه های ناشی تاخیر در تحویل چمدان ها
  • جابجایی بیمه شدة مصدوم، یا بازگرداندن او به کشور، در صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه در طول سفر
  • بازگشت همراهان و یا انتقال یکی از اعضای خانواده از ایران به کشور مقصد در صورت بستری شدن بیمه‌شده
  • بازگرداندن جسد متوفی با هزینه شرکت بیمه به کشور در صورت فوت بیمه شده
  • امکان مشاوره و ارائه مساعدت‌های حقوقی مورد نیاز در صورت بروز مشکل قانونی در کشور مقصد
  • پرداخت هزینه‌های لازم برای بازیابی مدارک شناسایی بیمه ‌شده ، در صورت سرقت یا مفقود شدن
  • پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به کشور در صورت فوت یکی از اعضای خانواده
  • تهیه و ارسال داروهای خاص از داخل کشور برای بیمه شده