تور های نمایشگاهی

آژانس آیتو با همکاری اتاق های بازرگانی، انجمن های صنفی و سازمان های مرتبط، در راستای اهداف بلند مدت، تورهایی را جهت موفقیت بیشتر صنعتگران، پزشکان، بازرگانان، تولید کننده ها و سایر متخصصان کشور در معتبرترین نمایشگاه های تخصصی در سراسر جهان، برنامه ریزی و اجرا می کند و در این رابطه از کلیه متخصصان، کارشناسان و علاقمندان جهت بازدید از نمایشگاه های تخصصی بین المللی دعوت به عمل می آوریم.

  • نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران :

                   کنیا – نایروبی    18-14 بهمن ماه

                   گراچی – پاکستان  9-6 اسفند ماه

  • هیئت تجاری بازدید از نمایشگاه صنایع دستی :

                  کره جنوبی   22-17 اسفند ماه