وقت سفارت اروپا

ایتالیا (تجاری)  500.000 تومان وقت سفارت
ایتالیا (توریستی)  –  تماس گرفته شود 
فرانسه   400.000 تومان  وقت سفارت   
 اسپانیا  400.000 تومان   وقت سفارت      
یونان   400.000 تومان    وقت سفارت و تکمیل فرم    
پرتغال   400.000 تومان     وقت سفارت  
سوئیس   400.000 تومان   

وقت سفارت  

(شنگن سوئیس از قبل یا دعوتنامه) 

آلمان   400.000 تومان   

وقت سفارت  

هلند   400.000 تومان    وقت سفارت   
 لهستان  400.000 تومان    وقت سفارت و تکمیل فرم 
بلژیک   450.000 تومان    وقت سفارت   

پر کردن فرم شنگن: 100.000 تومان

بیمه مسافرتی 7 روزه: 45.000 تومان

واچر رسمی جهت ارائه به سفارت با نرخ ویژه