مسقط

شهر مسقط در کشور عمان قرار دارد. مسقط به عنوان بزرگ‎ترین شهرِ استانی به همین نام یعنی مسقط شناخته می شود. نام این شهر در زبان عربی به معنای “محل سقوط” می‌باشد اما علت نام گذاری متفاوت است؛ به طور مثال مورخان یونانی این شهر را محل پهلو گرفتن کشتی های یونانی یا محل سکونت کشتی می دانستند و یا مسقط در بین دریانوردان و سیاحان فارسی به شهری گفته می شد که بوی تندی داشت؛ چون در گذشته مردم مسقط عادت داشتند از دود کُندر برای معطر کردن فضاها استفاده کنند.

اطلاعات کلی شهر مسقط

• اختلاف ساعت با تهران: نیم ساعت از تهران جلوتر است
• فاصله زمانی تهران تا مسقط: حدود 2 ساعت
• زبان: عربی
• واحد پول: ریال عمان
• شماره اضطراری: ۹۹۹۹

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: