چالوس

چالوس از شهرهای قدیمی استان مازندران است که در جلگه میانی سواحل دریای خزر واقع شده است. زبان مردم آن گیلکی است وعده ای کردی است وکردهایش (خواجوندی) ومهاجراند.

 

نقشه گوگل

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: