گلد کوست

گُلد کوست (به انگلیسی: Gold Coast) (به معنی ساحل طلایی) یک شهر ساحلی در ایالت کوئینزلند استرالیاست. گلد کوست یکی از شهرهای اقماری بریزبن به شمار می رود؛ ﺑﻪطوریکه تنها ۴۲ کیلومتر تا مرکز شهر بریزبن فاصله دارد. گلد کوست در منطقهٔ کلانشهری کوئینزلند جنوب شرق قرار گرفته است.

گلد کوست ﺑﻪخاطر داشتن سواحل ماسهﺍی طلایی رنگش، سلسله آسماﻥخراشﻫﺎی مرتفعی که در نوار ساحلی کشیده شدهﺍست و نیز امواج خروشان اقیانوس که مناسب ورزش موج سواری است، به یک شهر توریستی در استرالیا تبدیل شدهﺍست.

نقشه گوگل