آکواریوم حیات دریایی

یک آکواریوم بزرگ مجاور ساحل هونده واقع شده است . این آکواریوم بیش از 250 گونه از حیات دریایی و بیش از 10000 گونه ی نمونه را نگهداری میکند. تونل زیر دریایی 80 متری دارای حیات دریایی بسیار دیدنی و جذاب میباشد و منطقه استخر لمسی این امکان را به بازدید کنندگان میدهد که موجودات زنده به ویژه حیوانات محبوب را لمس نمایند.

نقشه گوگل