مرکز خرید میلیور دانگ دامون

یکی از مراکز خرید خوب سئول که می تونین ازش خرید خیلی مناسبی داشته باشین.

نقشه گوگل